1.

SYFTE OCH MÅL

Detta är en idéell branchförening skapad av personer som brinner för 12-stegsbehandling.
 

Problemet som vi ser det med 12-stegsbehandlig idag i Sverige, är att i princip vem som helst kan starta en behandling och påstå sig bedriva 12-stegsbehandling. Individuella terapeuter bestämmer idag vad de tycker ska ingå i behandlingen och plockar därför in egna idéer metoder i behandlingen. Det finns ingen som granskar eller kvalitetssäkrar innehållet. Detta skulle ej vara tillåtet inom exempelvis KBT behandling där det finns klara riktlinjer som tydliggör vad som är vad.

 

Detta vill vi förändra, vi vill att 12-stegsbehandling ska vara tydlig, enkel och precis. Den ska dessutom kunna bedrivas på samma sätt oavsett var man gör behandlingen eller vem som är utföraren. På detta vis kan vi förkorta behandlingstider och förenkla för exempelvis kommuner att välkomna hem klienter tidigare och själva ta vid exakt där klienten lämnar instutitionen.

Vi har därför skapat en branschförening med Socionomer, Socialsekreterare, Terapeuter och Behandlare från olika yrken, bakgrunder och platser i Sverige.

Föreningen har tydliga stadgar och direktiv på vad föreningen definierar Riktig 12-stegsbehandling. Vi påstår oss inte ha patent på begreppet eller metoden, vi har endast satt upp tydliga riktlinjer för vad som bör ingå i en proffissionel 12-stegsbehandling.

Föreningen äger ett kvalitets och riktighets-märke vilket alla som följer föreningens riktlinjer kan äga rätten till.
 

För att få tillgång till märket måste man som utförare av tjänsten kontakta föreningen och underkasta sig en kvalitetsgenomgång för att säkerställa god kvalitet och riktighet. 

Genom att använda manualen som den står beskriven i boken Anonyma Alkoholister så kan vi precisera vad vi gör, då kan vi även kvalitetssäkra behandlingen samt bedriva forskning på metoden.
Detta leder till vår definition av hur Manualstyrd 12-stegsbehandling kan gå till, vilket står beskrivet i våra riktlinjer.