Medlemsskap och certifiering

Alla certifierade enheter och terapeuter kommer i framtiden att kunna finnas med på föreningens öppna register för certifierade enheter och terapeuter/behandlare.

För medlemskap, certifiering eller utbildning kontakta föreningen på info@ffr12.org


Stödmedlem  50:- per år

Silver medlem 150:- per år

Guldmedlem 250:- per år och då ingår rabatter för utbildning

 

Certifiering av behandlingsenheter med rätt att använda riktighetsmärke 1500:- vilket ska uppdateras vartannat år. Vid certifiering av instans och utövare utgår rabatt på handledning.

 

Certifiering enskilda terapeuter/behandlare 750:- vilket ska uppdateras vartannat år.
 

Certifiering av socialtjänst, landsting och föreningar 500:- vilket ska uppdateras vartannat år.

Till certifierings avgifter kan eventuella kostnader för inkomstbortfall, resor, kost och logi tillkomma för certifierande utbildare.


Alla avgifter går till att täcka föreningens kostnader och främsta syfte information om vad och hur manualbaserad tolvstegs behandling kan gå till.