FFM12.jpg

”Umeå kommun fattade 2014 ett beslut att forma behandlingsverksamhet utifrån manualbaserad

form.

Manualbaserad behandling, med koppling till evidens, ger större förutsättningar att ta ansvar för

kvalité jämfört med behandling utan manual.

Dessutom anknyter beslutet till de krav som kommuner/landsting har att kunna beskriva verksamhet enl SOSFS 2011:11. En manual underlättar.”

-Ulf Lindberg, tidigare enhetschef Umeå Kommun.

1.

Syfte och mål

Ställ dig själv dessa tre frågor.

Anser du att det är viktigt att kunna kvalitetssäkra
12-stegsbehandling?

Skulle du vilja att det bedrevs forskning på
12-stegsbehandling?

Anser du att det är viktigt att 12-stegsbehandling kan preciseras?


Då är denna förening något för dig!

2.

Stadgar

Föreningen har tydliga stadgar som säkerställer kvalitet.

3.

Riktlinjer för riktighetsmärket

Föreningen har en tydlig definition på 
 manualstyrd tolvstegsbehandling går till för att få rätt att använda föreningens kvalitetsstämpel

4.

Utbildning

Föreningen kommer gärna ut till er och informerar om behandlingsmetoden

 

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har funderingar